ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

DocEKE: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Documento #109 16.12.2018

Η ειδική έκδοση DocEKE φιλοδοξεί να αναδείξει το θέμα σε όλη του την έκταση και να προσφέρει σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το αντικείμενο μια σφαιρική εικόνα.

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων έρχονται τη στιγμή που όλο και δυναμώνει και στη χώρα μας ο διάλογος για τους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs), με στόχο, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, στην εργασία.

Η ειδική έκδοση DocEKE φιλοδοξεί να αναδείξει το θέμα σε όλη του την έκταση και να προσφέρει σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το αντικείμενο μια σφαιρική εικόνα.Ταυτόχρονα παρουσιάζει τις επιχειρήσεις που ενσωματώνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη στρατηγική τους προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς τα κέρδη από τη συστηματική διαχείριση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορούν να είναι πολύπλευρα και να ξεφεύγουν από την απλή βελτίωση της δημόσιας εικόνας μιας οικονομικής οντότητας.