Παραβιάζουν ακόμα και ευρωπαϊκή οδηγία στο όνομα της εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων

Σάλος έχει προκληθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη με το άρθρο 101 του νομοσχεδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα της κυβέρνησης, το οποίο κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής. 

Με το άρθρο 101 απομακρύνονται βίαια από τη θέση τους τα μισά στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με προεξέχουσα την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Θάνου, την αντιπρόεδρο κ. Νάκου και τη γενική διευθύντρια κ. Καμπαλούρη. Η φωτογραφική διάταξη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει, προφανώς, μοναδικό σκοπό να εξυπηρετήσει φιλικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό της θέσης που ήδη έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, την απόλυτη έλλειψη καταγγελιών, δημόσιων ή μη, για έλλειψη αντικειμενικότητας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς και από τις σημαντικές υποθέσεις τις οποίες ελέγχει σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις οποίες προχωράει με πρωτοφανή ταχύτητα σε σχέση με το παρελθόν που διοικούνταν από προέδρους διορισμένους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. 

Διαβάστε επίσης: Όταν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ ωρύονταν πως είναι «αντισυνταγματική» η διακοπή της θητεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού εν τω μέσω της

Ανάμεσα στις υποθέσεις αυτές βρίσκεται και η υπόθεση του Πρακτορείου Διανομής Τύπου ΑΡΓΟΣ, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη όπως ήδη έχει διαπιστώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (de facto ελέγχων μέτοχος). Με απόφασή της έχει ήδη διατάξει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΑΡΓΟΣ για τις παράνομες πρακτικές στη διακίνηση του τύπου. Στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων διετάχθη η είσοδος πραγματογνώμονα στην ΑΡΓΟΣ, ο οποίος έχει χρέος να εξετάσει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, τις χρεώσεις προς όλους τους εκδότες και ιδιαιτέρως προς τους εκδότες μετόχους της εταιρείας και να παραδώσει την έκθεση αυτή σε όλο τον εκδοτικό χώρο. Τις ημέρες αυτές ο πραγματογνώμονας θα παραδώσει την έκθεσή του στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι πράξεις αυτές της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτέλεσαν casus belli για την πλευρά του κ. Μαρινάκη, όπως άλλωστε εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος από την συστηματική αρθρογραφία κατά της κ. Θάνου και της κ. Νάκου από την εφημερίδα Παραπολιτικά, η σχέση της οποίας με τον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι δημοσίως γνωστή.

Διαβάστε επίσης: Όταν η Κομισιόν είχε «αδειάσει» τον Μητσοτάκη για τον διορισμό της Βασιλικής Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η ατράνταχτη απόδειξη της βιασύνης της Κυβέρνησης να αλλάξει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να σταματήσει διαδικασίες ελέγχου φιλικών προς αυτήν εταιρειών, είναι το γεγονός ότι η προτεινόμενη αλλαγή της νομοθεσίας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την οδηγία 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

Διαβάστε επίσης: Επείγουσα ερώτηση Παπαδημούλη προς Κομισιόν για το «ξήλωμα» της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Χωρίς κανένα δισταγμό η ομάδα του κ. Μητσοτάκη, η οποία έχει επικεφαλής τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος θήτευσε επί χρόνια στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ως νομικός σύμβουλος δίπλα στον προηγούμενο πρόεδρο κ. Κυριτσάκη, νομοθετεί αντίθετα με την συγκεκριμένη Οδηγία μόνο και μόνο για να φύγει η κ. Θάνου από την προεδρία. Φυσικά δεν είναι μόνο ο κ. Γεραπετρίτης που βρίσκεται δίπλα στον κ. Μητσοτάκη και σχετίζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι και ο Γιώργος Μυλωνάκης, νυν γραμματέας της Βουλής, ο οποίος επί χρόνια θήτευσε ως το δεξί χέρι στο γραφείο του κ. Κυριτσάκη. Αλλά φυσικά και η κ. Κεραμέως η οποία είναι σύζυγος του κ. Λουκά, πρώην αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και νυν δικηγόρου ειδικευμένου σε θέματα ανταγωνισμού σε μεγάλη δικηγορική εταιρεία.

Συγκεκριμένα η Οδηγία 2019/1 ορίζει τα ακόλουθα:

«Η λειτουργική ανεξαρτησία των εθνικών διοικητικών αρχών ανταγωνισμού θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. Προς τούτο, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει ρητώς ότι κατά την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, οι εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού προστατεύονται έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων ή πολιτικών πιέσεων δυναμένων να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξάρτητη αξιολόγησή τους για τα θέματα των οποίων επιλαμβάνονται. Για τον σκοπό αυτό, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει εκ των προτέρων να ορίζει τους λόγους παύσης από την εθνική διοικητική αρχή ανταγωνισμού των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ασκώντας τις εξουσίες των άρθρων 10, 11, 12, 13 και 16 της παρούσας οδηγίας, ώστε να αρθούν τυχόν εύλογες υπόνοιες όσον αφορά την αμεροληψία τους και τη θωράκισή τους έναντι εξωτερικών παραγόντων. Ομοίως, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει εκ των προτέρων να ορίζει σαφείς και διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την επιλογή, την πρόσληψη ή τον διορισμό των εν λόγω προσώπων. Επιπλέον, για την αμεροληψία των εθνικών διοικητικών αρχών ανταγωνισμού, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλουν για παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απευθείας χρηματοδότησή των αρχών αυτών.»

Και τονίζει στο Άρθρο 4 παρ. 3 περί Ανεξαρτησίας:

«3. Τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις ασκώντας τις εξουσίες των άρθρων 10 έως 13 και του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας σε εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δεν παύονται από τις εν λόγω αρχές για λόγους που συνδέονται με την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους ή την ορθή άσκηση των εξουσιών τους κατά την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. Μπορούν να παυθούν μόνον αν δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των καθηκόντων ή αν κριθούν ένοχοι σοβαρής παράβασης καθήκοντος βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους και η έννοια της σοβαρής παράβασης καθήκοντος ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της αποτελεσματικής επιβολής.»

Είναι προφανές όμως ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε καν η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να επιβάλλει το κράτος που αυτός επιθυμεί, δηλαδή  ένα κράτος φιλικό σε όσους επιχειρηματίες στηρίζουν την κυβέρνηση

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.