6.10.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κατανοώντας το ΕΑΜ

— Newsroom

7.09.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ H επίκαιρη Συνθήκη της Λωζάννης

— Newsroom

7.09.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δικτατορίες του 20ού αιώνα

— Newsroom

30.06.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η πτώση του Βερολίνου 1945

— Newsroom

4.03.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σκιές & ταμπού της Ιστορίας

— Newsroom

14.01.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Δεκέμβρης 1944 - Η αναπόφευκτη σύγκρουση»

— Newsroom

14.01.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Το βιβλίο του G. Zucman «Η αλήθεια για τις offshore»

— Newsroom

9.01.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η «Μάσκα»: Το Ξανθό δόλωμα (Νο2)

— Newsroom

9.01.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η «Μάσκα»: Τα ίχνη οδηγούν προς Βορράν (Νο1)

— Newsroom