1.01.2019 ΣΕΙΡΑ - ΑΙΡΕΤΙΚΑ 2 10+2 σκοτεινές πλευρές του Βυζαντίου

— Newsroom

31.12.2018 ΣΕΙΡΑ - ΑΙΡΕΤΙΚΑ 1 10+1 ιστορίες (παρα)χάραξης της Ιστορίας

— Newsroom

19.12.2018 ΣΕΙΡΑ - HOT DOC HISTORY 4 Αποικίες, Β’ Παγκόσμιος, Τσε

— Newsroom

18.12.2018 ΣΕΙΡΑ - HOT DOC HISTORY 2 Ήρωες και προδότες

— Newsroom

17.12.2018 ΣΕΙΡΑ - HOT DOC HISTORY 1 Αντίσταση - Δεκεμβριανά - Εμφύλιος

— Newsroom