30.12.2016 Εισφορές του ΟΓΑ

Καθορίστηκαν οι εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από τον ΟΓΑ με...