ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στα 49 ευρώ το μέσο ημερομίσθιο το 2017 - Στα 1.161 ευρώ ο μέσος μισθός

Στα 48,94 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.161,72 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν στα 23,45 ευρώ και 416,09 ευρώ.