Ο υιός του καθεστώτος

Ας αφήσουµε την ηθικοπλαστική ανάλυση περί πολιτικής. Προτεραιότητα του πολιτικού είναι η ανάληψη και διαχείριση της εξουσίας. Ο σεβασµός στη δηµοκρατία και στις ηθικές αρχές που ακολουθούνται σε αυτή την πορεία καθορίζει την ποιότητα της πολιτικής και του πολιτικού.