Τα στενά παπούτσια της παράδοσης

Με το ξέσπασμα της κρίσης το 2007 φαίνεται πως κλείνει οριστικά το νεοφιλελεύθερο διάλειμμα του συντηρητικού χώρου διεθνώς που εγκαινιάστηκε στις αρχές του ’70.