10.12.2019 Η γκόμενά μου

Η Αθήνα δεν είναι σύζυγος, δεν είναι «γυναίκα για σπίτι», για...

— @ai_Katerina