Στις 14 Ιουλίου 2020 θα εξεταστεί η συμμόρφωση του πρακτορείου «Άργος» με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 14 Ιουλίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης τη συμμόρφωση της εταιρείας «Άργος» με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.