Ο Μητσοτάκης που θέλει αστυνομοκρατία στα Πανεπιστήμια, το 2013 απέλυε το προσωπικό φύλαξης

Τελικά, κάθε ημέρα που περνάει, αποδεικνύεται πως στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι καμία αναβάθμιση των Δημόσιων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Ιδρυμάτων αλλά στην ουσία η απαξίωσή τους προς όφελος των Ιδιωτών.