Τυφλό χτύπημα

• Εχει επέλθει αέρας αλλαγής πλέον στη χώρα για τα καλά.