Αυξάνονται διαρκώς οι θανατώσεις πουλιών από προσκρούσεις σε γυάλινα κτίρια

Tα γυάλινα κτίρια αποτελούν τη σημαντικότερη ανθρωπογενή αιτία θανάτου για τα… πουλιά καθώς δεν μπορούν να αντιληφθούν τα διαφανή τζάμια και πέφτουν πάνω τους με ορμή! Το ζήτημα αποτέλεσε το θέμα του βιβλίου με τίτλο «Θανάτωση πουλιών από πρόσκρουση σε γυάλινα κτήρια, τζάμια και διαφανείς...