ΒΙΒΛΙΟ «Πολιτική θεωρία – Μια εισαγωγή»: Μια σφαιρική καταγραφή των πολιτικών θεωριών

Ο Βρετανός Αντριου Χέιγουντ, πρώην αντιπρύτανης του Croydon College και διευθυντής σπουδών του Orpington College, με εικοσαετή εμπειρία στη διδασκαλία θεμάτων πολιτικής επιστήμης και διακυβέρνησης, είναι γνωστός στο ευρύ αναγνωστικό κοινό κυρίως μέσα από τα έργα του «Πολιτικές ιδεολογίες» και...