Θαύμα, θαύμα! Μια τροπολογία τρύπωσε στη Βουλή και ψηφίστηκε μόνη της!

Αυτοί (οι βουλευτές), αυτή (η τροπολογία) και τα μυστήρια είναι ο εναλλακτικός τίτλος του θέματος που έχει προκαλέσει απίστευτη οργή για το τι συνέβη, αλλά και πικρά γέλια μέχρι δακρύων, για τις δικαιολογίες που ακούστηκαν από τα πλέον, επίσημα χείλη.