25.07.2019 Ντρίμπλα Airbnb στην εφορία

Η πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων ισχυρίζεται ότι παραχωρεί στοιχεία μόνο...

— Σταύρος Κ. Χαρίτος, Ξανθή Γούναρη