Ριγμένα έως και 30% τα μπλοκάκια

Δεκάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) και καλύπτουν διαρκείς ανάγκες βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα μπροστά σε αυτό που φοβόντουσαν.