17.09.2019 Κονταίνουν τον Δένδια

Και νέο καπέλο Κυριάκου με τη διαβίβαση της αλληλογραφίας του ΥΠΕΞ και στο...

— Βαγγέλης Τριάντης