20.11.2019 Η Βιέννη είναι κόκκινη

Μια έκθεση στην αυστριακή πρωτεύουσα αναδεικνύει το άγνωστο σοσιαλιστικό...

— Νίκος Θεοδοσίου