Ένας «σερίφης» για τους «σερίφηδες» του διαδικτύου

Όταν ο «τιμωρός» των fake news και υπερασπιστής της αλήθειας και εκφραστής της αντικειμενικής ενημέρωσης στο διαδίκτυο υποπίπτει στο ίδιο «αμάρτημα» από το οποίο καλείται να προφυλάξει τους χρήστες του διαδικτύου, τότε ανακύπτει μείζον ζήτημα…