5.08.2020 Νύχτες Επιδαύρου

Ουδόλως ενοχλήθηκαν η Ατοσσα και το φάντασμα του Δαρείου από τον βόμβο του...