Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της β΄ δόσης του επιδόματος παιδιού

Όλα δείχνουν ότι κοντά στις 24 Μαΐου προγραμματίζεται να γίνει η πληρωμή της β' δόσης για το επίδομα παιδιού. Το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτηση Α21.