Πάπας Φραγκίσκος: Eπαινοι σε χώρες με πολιτικές υπέρ της υποδοχής μεταναστών

Ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος τους πρέσβεις των ξένων χωρών που έχουν διαπιστευθεί στην Αγία Έδρα, εξέφρασε επαίνους προς την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, αναφορικά με τις πολιτικές τους υπέρ της υποδοχής των μεταναστών.