Προτάσεις Gazprom σε Ε.Ε με στόχο την επίλυση της πενταετούς διαδικίας

Με στόχο την επίλυση της πενταετούς διαδικίας με την ΕΕ σχετικά με τις μονοπωλιακές πρακτικές της, η ρωσική εταιρεία ενέργειας Gazprom είπε ότι είχε υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικές προτάσεις προκειμένου να λυθεί η διαφορά.