Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας: Πρώτη στην ανεργία - 46,1% η ανεργία στους νέους

Ελαφρώς μειωμένη η ανεργία τον Σεπτέμβριο του 2016, σε ποσοστό 23,1%, ενώ τον Αύγουστο σημείωνε 23,3%. Μειωμένο είναι το ποσοστό και σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2015, όπου η ανεργία άγγιζε το 24,7%. Ωστόσο, αυτή η μείωση δεν έχει καταφέρει να "ρίξει" την Ελλάδα από την θλιβερή πανευρωπαϊκή...