ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΓΙΔΕΣ... Φορολογικές δηλώσεις: Και μην ξεχάσετε στο τέλος τον… Ταχυδρομικό σας Κώδικα!

Tα μάτια τους… οκτώ θα πρέπει να έχουν οι φορολογούμενοι κατά την συμπλήρωση των φετινών δηλώσεων, διότι υπάρχουν και παγίδες. Παγίδες που έχουν να κάνουν με την αποκάλυψη εισοδημάτων που αποκτήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα από τις μισθώσεις τύπου Airbnb.