Ιαπωνία: Το «κυνήγι συζύγου» - Κρατική φροντίδα με γραφεία συνοικεσίων, εφαρμογές στα κινητά και όχι μόνο

Στην Ιαπωνία η δυσχέρεια να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνον τον/την ιδεώδη, αλλά έστω και έναν/μία σύντροφο στη ζωή, έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό φαινόμενο, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.