Νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται

«Στην Ελλάδα διαχρονικά υπήρχε ένα πρόβλημα, όχι η έλλειψη νομοθεσίας, έστω κι αν αυτή ήταν μη επαρκής, αλλά η έλλειψη βούλησης να υλοποιηθεί η νομοθεσία, πολλές φορές επειδή σε αυτό δεν βοηθούσαν και τα όργανα της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή ένα άσχημα και προβληματικά δομημένο κράτος. Οι...