ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πόλη γένους θηλυκού

Η πολύτροπη και πλούσια παρουσία της γυναικείας μορφής στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες έξι δεκαετίες.