Κομίζει Γλαύκο εις Αθήνας

Ο Γλαύκος-Αθανάσιος Τζήμερος, παρ’ ολίγον οικονομολόγος, μουσικός, διαφημιστής και σίγουρα παρ’ ολίγον πολιτικός, είναι φαινόμενο