Οι «άθλιοι» των ελληνικών φυλακών

Οι μεσαιωνικές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, η άγρια καταστολή, η στέρηση δικαιωμάτων και ο ψυχολογικός πόλεμος απαρτίζουν το σκηνικό στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Kαμία προστασία και αδιαφορία από το κράτος για τους «αποδιοπομπαίους τράγους» της κοινωνίας.