Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού: Νέος πρόεδρος ο Ν. Κούκης - Διαφοροποίηση ΣΥΡΙΖΑ

Θετική γνώμη, κατά πλειοψηφία, διατύπωσε Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής διατύπωσε θετική γνώμη κατά πλειοψηφία για τον διορισμό του Νικόλαου Κούκη ως προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.