Συνεχίζονται οι κυβερνητικές παλινωδίες: Εξάμηνη η διορία στον πρόεδρο της Αρχής κατά του ξεπλύματος για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων

Μετά τη διεθνή κατακραυγή από Μέσα όπως οι Financial Times, η κυβέρνηση αυξάνει την διορία που θα έχει ο πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων υπόπτων από τους τρεις μήνες στους έξι.