Έξυπνες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές συναινέσεις

Η ουσιαστική έξοδος της Ελλάδας από τη διεθνή οικονομική εποπτεία και τη μακροχρόνια επιβολή ενός «έκτακτου μνημονιακού δικαίου αυξημένης τυπικής ισχύος» δεν θα είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπως συχνά προβάλλεται στην πολιτική ρητορική.