29.11.2019 Τυφλό χτύπημα

• Πίσω από την αφήγηση περί δόγματος «νόμος και τάξη» κρύβεται το λιγότερο...

— Ανεμογράφος