Παππάς: Οι νέες τεχνολογίες-εργαλείο για μια κοινωνία μεγαλύτερης συνοχής και όχι ανισοτήτων

«Οι τεχνολογίες δεν είναι κάτι το πολιτικά ουδέτερο. Η αξιοποίησή τους και διάχυσή τους στην κοινωνία, δεν είναι κάτι το πολιτικά ουδέτερο. Μπορούν, είτε να γίνουν εργαλείο για να περάσουμε σε μια κοινωνία μεγαλύτερης συνοχής, ή μπορούν δυστυχώς να γίνουν ο τρόπος με τον οποίο θα διογκώσουμε τις...