Η Δανία ανοίγει τα σύνορα με βεβαίωση αλλά... όχι για όλους

Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει, στις 15 Ιουνίου, τα σύνορά της για τους πολίτες της Γερμανίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, μεταθέτοντας για το τέλος του καλοκαιριού την είσοδο στο έδαφός της των υπηκόων άλλων χωρών της ΕΕ και της Βρετανίας.