Σαλμάς για φαρμακευτικές και Novartis: «Συγκαλυπτικά» πορίσματα επιθεωρητών Υγείας εμπόδισαν την παραπομπή στον εισαγγελέα

Τόσο το πόρισμα των επιθεωρητών Υγείας το 2013, που ήταν «συγκαλυπτικό», όσο και το αντίστοιχο των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης συντάχθηκαν έτσι ώστε η υπόθεση του χρηματισμού δημόσιων λειτουργών