Παραδοχή της καταστροφής

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία του κρατικού προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Ιουνίου ήταν σκέτη καταστροφή.