Γερμανικός Τύπος: Επιφυλάξεις για τα 12 μίλια στο Ιόνιο

Με κριτική διάθεση βλέπει η Süddeutsche Zeitung την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Εγκώμια στην ελληνική στρατηγική για το Ταμείο Ανάκαμψης από τον γνωστό οικονομολόγο Αλέξανδρο Κρητικό. Η ανασκόπηση του γερμανικού Τύπου από την Deutsche Welle