Άνοιξε το βιβλίο προσφορών - Μεταξύ 3,75 - 3,85% η προτεινόμενη απόδοση

Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση πενταετούς ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας, άνοιξε από το πρωί και προφανώς εκπλήσσει τους επενδυτές, το γεγονός ότι το προτεινόμενο επιτόκιο δεν έχει καμία σχέση με την τιμή που υπάρχει στα ταμπλό των επενδυτών.