Διεθνής Αμνηστία: Όχι εμπόδια στις υπηρεσίες υγείας σε αιτούντες άσυλο και σε ασυνόδευτα παιδιά

Η Διεθνής Αμνηστία δηλώνει τη βαθιά ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη αποτυχία των ελληνικών αρχών να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας για τους αιτούντες/ούσες άσυλο, τα ασυνόδευτα παιδιά που αιτούνται άσυλο και τα ασυνόδευτα παιδιά...