ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 436 χιλιάδες τα ανασφάλιστα οχήματα!

Σε καταβολή παραβόλου από 100 έως 250 ευρώ θα πρέπει να προχωρήσουν 436.653 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων τα οποία εντοπίστηκαν από τη διασταύρωση που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.