ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Προθεσμίες για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής

Από τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου, έως και την Τρίτη, 27 Ιουνίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.