Πρώτη κατοικία: 29.000 χρήστες στην πλατφόρμα - Μόνο 10 περιπτώσεις έχουν προχωρήσει σε συμφωνία ρύθμισης

Σχεδόν 30.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.