4.06.2019 ΠΟΠ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ Godzilla: Big (monster) in Japan

Μια σαύρα, αποτέλεσμα ραδιενεργού ατυχήματος, απειλεί (ενίοτε και...

— Κωνσταντίνος Καϊμάκης, Παναγιώτης Φρούντζος