ΣτΕ: Παράνομα τα κανάλια - Να επαναληφθεί γρήγορα ο διαγωνισμός για τις άδειες

Έκρινε αντισυνταγματική μόνο τη διάταξη περί διενέργειας του διαγωνισμού από τον υπουργό Επικρατείας, λόγω της αδυναμίας συγκρότησης ΕΣΡ. Η συγκεκριμένη απόφαση δε θεωρεί αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις για τον ορισμό των δημοπρατούμενων αδειών και τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης.