Ιταλία: Διατηρούν οι βουλευτές το δικαίωμα είσπραξης διπλής σύνταξης, παρά την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Η σκοπούμενη μεταρρύθμιση επί το αυστηρότερον του συνταξιοδοτικού στην Ιταλία ήδη έχει αρχίσει να ανησυχεί τους νυν εργαζόμενους στην Χερσόνησο, όχι όμως και τους βουλευτές, ή όσους έχουν εκλεγεί σε κάποιο κρατικό αξίωμα, καθώς οι προβλέψεις για το νέο νομοσχέδιο διατηρούν το δικαίωμα των...