Διευρύνεται η λίστα των υπηρεσιών στους ΟΤΑ που θα είναι σε πλήρη λειτουργία

Επεκτείνεται ο κατάλογος των κρίσιμων υπηρεσιών σε δήμους και περιφέρειες που η κυβέρνηση κρίνει ότι πρέπει να είναι ανοιχτές, σε πλήρη εργασιακή δράση και επαρκώς στελεχωμένες, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό.