Δεν κεφαλαιοποιήθηκε από τα ξενοδοχεία η άνοδος του τουρισμού το 2016

Παρά την αυξημένη τουριστική ζήτηση για τη χώρα, στην πλειονότητά τους, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ασθμαίνουν, υπό το βάρος της υπερφορολόγησης, της έλλειψης ρευστότητας, της πολυνομίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού σημείωσε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος