ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Στα 3,6 δις. ευρώ διαμορφώθηκε το ύψος των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 262 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2017, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία οφείλεται στις μειωμένες εισπράξεις από κέρδη, μερίσματα...