Οι δικηγόροι (ΕΔΑ) καταγγέλλουν απουσία οργάνωσης της πλατφόρμας για τα υπερχερεωμένα νοικοκυριά και ζητούν παράταση

«Τραγική απουσία οργάνωσης, σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμματισμένου πλάνου διαχείρισης μιας κατάστασης» καταγγέλλουν οι δικηγόροι (ΑΔΕ) με αφορμή την υποχρέωσή τους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού δικασίμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τις εκκρεμείς δίκες για τα...