Δανεισμός: Περισσότερα δάνεια ζητούν οι μικρομεσαίοι

Το δ΄ τρίμηνο του 2016, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις όσο και η ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος.